Classifica GP dopo la tappa n°14 – Riposto (CT)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 124 3 3 PA Cino Giuseppe Adalberto E 3 0 0 0 0 0 x 0 X 0 116 3 3 PA Ganci Fabrizio C 4 0 0 0 0 0 x 0 X 0 71 3 8 CT Fabiano Giuseppe C 4 0 0 x 0 0 x 0 X 0 71 3 0 SR Alaimo Riccardo C 3 0 0 x 0 0 0 0 0 0 71 3 0 SR Sardo Gabriele C 3 0 0 x 0 0 0 0 0 0 66 3 3 PA Montalbano Federico D 4 0 0 0 0 0 x 0 X 0 54 3 3 SR Quarta...

Classifica Gp dopo la tappa n°13 – Catania

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 124 3 3 PA Cino Giuseppe Adalberto E 3 0 0 0 0 0 x 0 X 0 116 3 3 PA Ganci Fabrizio C 4 0 0 0 0 0 x 0 X 0 71 3 0 SR Sardo Gabriele C 3 0 0 x 0 0 0 0 0 0 71 3 8 CT Fabiano Giuseppe C 4 0 0 x 0 0 x 0 X 0 66 3 3 PA Montalbano Federico D 4 0 0 0 0 0 x 0 X 0 54 3 3 SR Quarta Juri E 4 0 0 x 0 0 0 0 X 0 44 8 3 SR Conti...

Classifica Gp dopo le tappe n°10-11-12

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 124 3 3 PA Cino Giuseppe Adalberto E 3 0 0 0 0 0 x 0 X 0 116 3 3 PA Ganci Fabrizio C 4 0 0 0 0 0 x 0 X 0 71 3 8 CT Fabiano Giuseppe C 4 0 0 x 0 0 x 0 X 0 71 3 0 SR Sardo Gabriele C 3 0 0 x 0 0 0 0 0 0 66 3 3 PA Montalbano Federico D 4 0 0 0 0 0 x 0 X 0 54 3 3 SR Quarta Juri E 4 0 0 x 0 0 0 0 X 0 44 8 3 SR Conti...

Classifica Gp dopo la tappa n°9 – Palermo

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 77 3 0 PA Ganci Fabrizio C 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 68 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 50 0 0 SR Sardo Gabriele C 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0 42 0 0 PA Campanella Riccardo F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 41 3 0 PA Tarantino Domenico C 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 39 3 0 PA Montalbano Federico D 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 37 0 0 PA Virga...

Classifica GP dopo la tappa n°8 – Paternò (CT)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 77 3 0 PA Ganci Fabrizio C 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 68 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 50 0 0 SR Sardo Gabriele C 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0 42 0 0 PA Campanella Riccardo F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 39 3 0 PA Montalbano Federico D 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 37 0 0 PA Virga Federico F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 34 0 0 PA Zerilli...

Classifica Gp dopo le tappe n°6 e 7 – Misilmeri (PA)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 77 3 0 PA Ganci Fabrizio C 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 68 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 42 0 0 PA Campanella Riccardo F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 39 3 0 PA Montalbano Federico D 3 0 0 0 0 0 x 0 0 0 37 0 0 PA Virga Federico F 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 34 0 0 PA Zerilli Amos Giacomo G 2 0 0 0 0 0 x 0 0 0 30 0 0 PA Gueci...

Classifica GP dopo la tappa n°5 – San Giovanni La Punta (CT)

PT BT BP Prov Nominativo Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 50 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 49 0 0 PA Ganci Fabrizio C 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 36 0 0 PA Campanella Riccardo F 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 30 0 0 PA Gueci Tea F 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 28 0 0 PA Montalbano Federico D 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 27 0 0 SR QUARTA Juri E 2 0 0 x 0 0 0 0 0 0 25 0 0 CL CULLE’...

Classifica Gp dopo la tappa n°4 – Palermo

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 50 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 49 0 0 PA Ganci Fabrizio C 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 36 0 0 PA Campanella Riccardo F 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 30 0 0 PA Gueci Tea F 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 28 0 0 PA Montalbano Federico D 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 25 0 0 CL CULLE’ Salvatore D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 25 0 0 PA Virga...

Classifica Gp dopo la tappa n°3 – Santa Flavia (PA)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 50 0 0 PA Cino Giuseppe Adalberto E 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 49 0 0 PA Ganci Fabrizio C 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 36 0 0 PA Campanella Riccardo F 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 30 0 0 PA Gueci Tea F 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 28 0 0 PA Montalbano Federico D 2 0 0 0 0 0 X 0 0 0 25 0 0 CL CULLE’ Salvatore D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 20 0 0 PA Li...

Classifica Gp dopo la tappa n°2 – Santa Flavia (PA)

PT BT BP Prov Nominativo Giocatore Ctg N° T AG CL CT EN ME PA RG SR TP 25 0 0 CL CULLE’ Salvatore D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 25 0 0 PA Ganci Fabrizio C 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 18 0 0 CL OCCHIPINTI Daniele D 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 18 0 0 PA Li Vigni Massimo E 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 15 0 0 SR QUARTA Juri E 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 15 0 0 PA Militello Vincenzo E 1 0 0 0 0 0 X 0 0 0 12 0 0 CT FRANCESCHINO...